ÜDVÖZÖLJÜK A BARABÁS AUTÓSISKOLA WEBLAPJÁN

A weblapot azért készítettük, hogy akik nálunk szeretnének járművezetést tanulni, azok egyszerűen megismerhessék tevékenységünket, tájékozódhassanak a jelentkezés módjáról és feltételeiről. Iskolánk Vecsésen működik, ezért elsősorban a környéken lakók számára lehet kedvező nálunk szerezni jogosítványt. Így például a gyakorlati oktatás során rugalmas lehetőséget tudunk biztosítani a kezdési és végzési helyek megválasztására. A képzés a hatályos előírásoknak megfelelően elméleti és gyakorlati részből áll.

Képzési tájékoztató

Ha úgy döntött, hogy B kategóriás jogosítványt szeretne, és elmúlt 16 év és 9 hónapos, az alábbiakat kell tudnia:

A tanfolyamra történő jelentkezés az ügyfélfogadás helyszínén vagy az iskolavezetőnél személyesen történhet.

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

I. csoportú egészségügyi alkalmasság ( háziorvostól, üzemorvostól) igazolása.

betöltött 16 és fél év

nyilatkozat min. 8 általános iskolai végzettségről

jelentkezési lap kitöltése, aláírása ( kiskorú esetén szülői aláírás)

tanulmányi szerződés kitöltése, aláírása

elméleti tanfolyam díjának a megfizetése

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

a tanfolyam elméleti részének igazolt elvégzés

17 évnél 3 hónappal nem fiatalabb életkor

vizsgadíj megfizetése

az elméleti vizsgán ( min.)8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatása

Gyakorlati vizsga feltételei:

sikeres elméleti vizsga

kötelezően előírt óraszám – min. 580 km – igazolt levezetése

17. életév betöltése

vizsgadíj megfizetése

A sikeres gyakorlati vizsgát követően 3 munkanap után bármely Kormányablaknál vagy okmányirodánál kell jelentkezni, személyazonosító igazolvánnyal, orvosi alkalmassági igazolással és az elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló kártyával.

Az elsősegélynyújtó tanfolyamra a Magyar Vöröskeresztnél lehet jelentkezni, a vizsga alól mentesül aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy vezetői igazolványa van.

Az elméleti tanfolyam menete:

Az elméleti oktatás e-learning képzés: korszerű interaktív, multimédiás tananyag segítségével internetes felületen otthon, saját időbeosztással végezhető el a jogosítványhoz szükséges elméleti tanfolyam. A tananyaghoz tartozó tesztek és próbavizsgák alapos felkészülést biztosítanak a vizsgához és a későbbi autóvezetéshez. Miután igazoltan elvégezte a tanfolyamot és az előírt feltételeknek megfelel, elméleti vizsgát tehet, melynek időpontjáról és helyszínéről az autósiskola tájékoztatja.

Fontos !!! Az elméleti tanulmány megkezdésétől számított 9 hónapon belül vizsgát, 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni!

Sikeres elméleti vizsga után megkezdheti a gyakorlati képzést, melynek helyszíne, időpontja az oktatóval történő egyeztetés alapján történik (az egyeztetett időpont legkevesebb 48 órával mondható le az esedékesség előtt, vagy orvosi igazolást kérünk bemutatni).

Fontos !!!: az elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni.

Egy gyakorlati óra 50 perc, a kötelező óraszám min. 30 óra /1500 perc, kötelező megtett kilométer: 580 km.

Alapoktatás 9 óra/450 perc, főoktatás 20 óra/1000 perc ( ebből 4 óra/200 perc országúti, 2 óra/100 perc éjszakai vezetés), a vizsga 1 óra/60 perc.

A gyakorlati oktatás Opel Mokka , illetve Honda CR-V és Suzuki Swift típusú személygépkocsival történik.

Tandíjak:

Elmélet…………45.000 forint

Gyakorlat………9500 – forint / tanóra

Pót-óra:………..9500,- forint / tanóra.

Igény szerint, hétvégi vezetés esetén 12.000-forint/óra.

A tandíj változtatásának jogát az iskola a még be nem fizetett tandíjakra nézve fenntartja.

A tanfolyam 45.000-forint befizetésével ( KRESZ tanfolyam díja ) elkezdhető, a további összeg részletekben fizethető!!!

Hatósági vizsgadíjak:

Elméleti vizsga:…….. 4.600,- huf

Gyakorlati vizsga:….11.000,- huf

Elsősegély: a Magyar Vöröskereszt mint vizsgáztató szerv mindenkor aktuális díja szerint

Felmentések:

Elméleti és gyakorlati vizsga alól nincs felmentés, az elsősegély tanfolyam vagy vizsga alól az igazolt szakirányú képzettség igazolása, illetve meglévő vezetői igazolvány esetén van lehetőség felmentésre

A tanulónak joga van menet közben a szerződést felbontani és tanulmányait más képzőszervnél folytatni. Ez esetben az iskolavezető az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt ( tanuló áthelyező) kérésére kiadja.

Tanuló hozzájárul az adatai kezeléséhez.

Az 5. sikertelen vizsga után pályaalkalmassági vizsgán kell részt venni.

A forgalmi vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni, amelyről a minősítő lapon kell nyilatkozni.

Forgalmi vizsgára vonatkozó további előírások: személyazonosság igazolása, kulturált öltözet, és ha van más kategóriára érvényes vezetői engedély, akkor azt a vizsgán be kell mutatni.

A képzés felügyeletét ellátó szerv: Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Pest Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

1141 Budapest,Komócsy u. 17.19., levélcím: 1576 Budapest, 141. Pf. 25.